Smögenbryggar'n En serie öl från SMÖGEN ALE AB.

Smögen Ale AB är ett bryggeri på Smögen som grundades år 2019. Bryggeriet är ett lokalt initiativ och verkar för ett levande kustsamhälle och en hållbar marin miljö. I vårt öl använder vi produkter från havet, såsom tång, musselskal och havssalt.

Bäst bild vinner!

Delta i dykveckans fototävling och vinn fina priser.

En jury kommer bestämma vilken bild som vinner.

Juryn kommer bara få din bild och vad du döpt den till skickas till sig. När vinnare är bestämd plockas dina kontaktuppgifter fram för att kunna kontaktas. 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SMÖGEN ALE AB (PUBL)

Aktieägarna i Smögen Ale AB (publ), org. Nr 559186-1009, kallas härmed till årsstämma den 10 juni 2023, kl 15.00. Stämman hålls i Renahavs lokaler i Kungshamn på Ödegårdens Industriområde, med adress Ödegården 30.
Smögen Ale AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom att anmäla sig enligt den ordning som beskrivs nedan.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 maj 2023 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 1 juni 2023 per mail till stamma@smogenbryggarn.se

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagna som aktieägare i Euroclear Sweden ABs framställning av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 31 maj 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokoll-justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut: A. Omfastställande av resultat- och balansräkning. B. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. C. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter
11. Avslutande av stämman

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 13 619 stycken. Det totala antalet röster är lika många.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.smogenbryggarn.se åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna mailas på begäran till aktieägare.

Bolaget har sitt säte på Smögen.

Smögen i maj 2023
Smögen Ale AB (publ)

Styrelsen

3,5% Folkölsvarianten av vår Amber Ale, Julle. Bryggd med Pors, Blås- och Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo och Nelson Sauvin

3,5% Folkölsvarianten av vår klassiska INDIA PALE ALE (IPA), snIPA. Bryggd med Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Citra och Amarillo

4,5% Frisk Pale Ale bryggd med Fingertång och Vete. Humle: Columbus, Saaz, Huell Melon och Citra (endast lokalt på restaurang)

5,2% Amber Ale. Bryggd med Pors, Blås- och Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo och Nelson Sauvin (Systembolaget Artikel: 31146)

5,2% En klassisk STOUT. Bryggs med tång, Blåmusselskal och Havssalt. Humle: East Kent Goldings och Northern Brewer Systembolagets artikelnummer: 39084

5,2% En fruktig ljus Ale med lagerkaraktär. Bryggd med Blåstång. Humle: Mosaic, Nelson Sauvin och Ella (Systembolaget Artikel: 50600)

6,2% En smakrik INDIAN BROWN ALE (IBA). Bryggd med Blåstång. Humle: Mosaic, Citra, Nelson Sauvin och Pacific Gem (Systembolaget Artikel: 50023)

6,2% Klassisk INDIA PALE ALE (IPA) med en marin twist. Bryggd med Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Citra och Amarillo (Systembolaget Artikel: 80437)

3,5% Folkölsvarianten av vår Amber Ale, Julle. Bryggd med Pors, Blås- och Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo och Nelson Sauvin

3,5% Folkölsvarianten av vår klassiska INDIA PALE ALE (IPA), snIPA. Bryggd med Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Citra och Amarillo

4,5% Frisk Pale Ale bryggd med Fingertång och Vete. Humle: Columbus, Saaz, Huell Melon och Citra (endast lokalt på restaurang)

5,2% Amber Ale. Bryggd med Pors, Blås- och Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo och Nelson Sauvin (Systembolaget Artikel: 31146)

5,2% En klassisk STOUT. Bryggs med tång, Blåmusselskal och Havssalt. Humle: East Kent Goldings och Northern Brewer Systembolagets artikelnummer: 39084

5,2% En fruktig ljus Ale med lagerkaraktär. Bryggd med Blåstång. Humle: Mosaic, Nelson Sauvin och Ella (Systembolaget Artikel: 50600)

6,2% En smakrik INDIAN BROWN ALE (IBA). Bryggd med Blåstång. Humle: Mosaic, Citra, Nelson Sauvin och Pacific Gem (Systembolaget Artikel: 50023)

6,2% Klassisk INDIA PALE ALE (IPA) med en marin twist. Bryggd med Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Citra och Amarillo (Systembolaget Artikel: 80437)

Flaivy

Upptäck enklare inköp för din verksamhet! Flaivy erbjuder en smidig marknadsplats där butiker och restauranger kan beställa våra högkvalitativa produkter. Klicka på knappen nedan för att skapa ditt konto och dra nytta av fördelarna med en dedikerad inköpsupplevelse.

Vårt sortiment nära dig

Dyk in i vårt unika ölsortiment, där varje brygd är skapad med kärlek och noggrant utvalda havets ingredienser. Från svalkande ale till djärva stouts, vi kombinerar smak och kvalitet för en oförglömlig ölupplevelse. 

Leverantörer & Samarbetspartners

sv_SESwedish