Här finner du vår öl

Återförsäljare

Kustcharken
VANN 
BrS Lilla Hörna
Creperie & Vin
Ekelöfs
Grano
Göstas Fiskekrog
Hamnen 4
Hållö Bar
ICA Ankaret
Il Gondoliere
Klevens 3 Kök
Musselbaren
OCEAN
Restaurang Skäret Krog & Pianobar
Roys Delikatesser
Sealodge
Skärets Café
Smögens Hafvsbad
The Barn
Bella Gästis
Kanten Kök & Bar

 

Bryggcafét
Fisk i Hallen
Hem till Bengt
Musselbaren
NH5 
Publik Mat & Bar
Feldt’s Brygga
Hamnbageriet
Tant Anton
Epoque
Feskar Brittas Kro
GRANO
Locatelli
Gullholmens Hamncafé
Tullhuset (Hönö)
Bohus Malmöns Pensionat & Hotell
MARCO’S
Mortens Krog
Café Baltzar von Platen
Tant Auton

Systembolaget – Burk

3,5% Folkölsvarianten av vår Amber Ale, Julle. Bryggd med Pors, Blås- och Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo och Nelson Sauvin (Finns lokalt i butiker och på restaurang)

3,5% Folkölsvarianten av vår klassiska INDIA PALE ALE (IPA), snIPA. Bryggd med Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Citra och Amarillo (Finns lokalt i butiker, på restaurang och tillgänglig via ICA)

4,5% Frisk Pale Ale bryggd med Fingertång och Vete. Humle: Columbus, Saaz, Huell Melon och Citra (endast lokalt på restaurang)

5,2% Amber Ale. Bryggd med Pors, Blås- och Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo och Nelson Sauvin (Systembolaget Artikel: 31146)

ÅRSSTÄMMA I
SMÖGEN ALE AB (PUBL)


Aktieägarna i Smögen Ale AB (publ), org. Nr 559186-1009, kallas härmed till
årsstämma lördagen den 11:e juni 2022, kl 15.00. Stämman hålls i Renhavs
lokaler i Kungshamn på Ödegårdens Industriområde, med adress Ödegården 30.
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och finns
tillgänglig på bolagets webbplats www.smogenbryggarn.se


Rätt till deltagande
• Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
2 juni 2022, och
• Anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 2 juni 2022 skriftligen via
e-post till stamma@smogenbryggarn.se. Vid samma anmälan uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier.
Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå
genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för
att bli upptagna som aktieägare i framställning av aktieboken. Sådan registrering,
som kan vara tillfällig, måste vara verkställd innan den 2 juni 2022, vilket innebär
att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.


Smögen i maj 2021
Smögen Ale AB (publ)
Styrelsen