<p>Du är inte välkommen på denna hemsida ifall du är under 20 år gammal. Var vänlig att återkomma när du har åldern inne. </p>
Hej, får vi be om legitimation?

Den här webbplatsen innehåller information om alkohol. För att besöka den eller handla måste du ha fyllt 20 år.

Genom att gå in på denna sida godkänner du användarvillkoren och sekretesspolicyn.

SmögenBryggarn

Smögen Ale AB är ett bryggeri på Smögen som grundades år 2019. Bryggeriet är ett lokalt initiativ och verkar för ett levande kustsamhälle och en hållbar marin miljö. I vårt öl använder vi produkter från havet, såsom tång, musselskal och havssalt.

Våra ölsorter

Pale Ale

Pale Ale

Lager

Lager

Ale

Lager

Brown Ale

Porter & stout

Vårt sortiment nära dig

Dyk in i vårt unika ölsortiment, där varje brygd är skapad med kärlek och noggrant utvalda havets ingredienser. Från svalkande ale till djärva stouts, vi kombinerar smak och kvalitet för en oförglömlig ölupplevelse. 

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Smögen Ale AB (publ), org. Nr 559186-1009, kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2024, kl 15.00. Stämman hålls i Smögen Ales lokaler på Smögen, med adress Kalvhällan 1.

Smögen Ale AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom att anmäla sig enligt den ordning som beskrivs nedan.

Anmälan och deltagande:

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 maj 2024 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 1 juni 2024 per mail till stamma@smogenbryggarn.se

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagna som aktieägare i Euroclear Sweden ABs framställning av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 31 maj 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 13 619 stycken. Det totala antalet röster är lika många.

Förslag till dagordning, årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.smogenbryggarn.se åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna mailas på begäran till aktieägare.

Bolaget har sitt säte på Smögen.

Smögen i maj 2024

Smögen Ale AB (publ)

Styrelsen

Flaivy

Upptäck enklare inköp för din verksamhet! Flaivy erbjuder en smidig marknadsplats där butiker och restauranger kan beställa våra högkvalitativa produkter. Klicka på knappen nedan för att skapa ditt konto och dra nytta av fördelarna med en dedikerad inköpsupplevelse.

Leverantörer & Samarbetspartners

sv_SESwedish