Smögenbryggar n In einer Reihe von Bieren vom SMÖGEN ALE AB

Smögen Ale Ab ist ein Brauerei auf der Insel Smögen, gegründet im Jahr 2019. Es ist eine lokale initiative, und verpflichtet sich zu einer lebhaften Küsten-community, und eine nachhaltige Meeresumwelt. In die uns, wir verwenden ein Produkt aus dem Meer, wie Algen, Muschelschale, und Meer-Salz.

Bäst bild vinner!

Delta i dykveckans fototävling och vinn fina priser.

En jury kommer bestämma vilken bild som vinner.

Juryn kommer bara få din bild och vad du döpt den till skickas till sig. När vinnare är bestämd plockas dina kontaktuppgifter fram för att kunna kontaktas. 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SMÖGEN ALE AB (PUBL)

Aktieägarna i Smögen Ale AB (publ), org. Nr 559186-1009, kallas härmed till årsstämma den 10 juni 2023, kl 15.00. Stämman hålls i Renahavs lokaler i Kungshamn på Ödegårdens Industriområde, med adress Ödegården 30.
Smögen Ale AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom att anmäla sig enligt den ordning som beskrivs nedan.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 maj 2023 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 1 juni 2023 per mail till stamma@smogenbryggarn.se

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagna som aktieägare i Euroclear Sweden ABs framställning av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 31 maj 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokoll-justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut: A. Omfastställande av resultat- och balansräkning. B. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. C. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter
11. Avslutande av stämman

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 13 619 stycken. Det totala antalet röster är lika många.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.smogenbryggarn.se åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna mailas på begäran till aktieägare.

Bolaget har sitt säte på Smögen.

Smögen i maj 2023
Smögen Ale AB (publ)

Styrelsen

3,5% Folkölsvarianten av vår Amber Ale, Julle. Bryggd med Pors, Blås- och Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo och Nelson Sauvin

3,5% Folkölsvarianten av vår klassiska INDIA PALE ALE (IPA), snIPA. Bryggd med Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Citra och Amarillo

4,5% für die Frische Pale Ale, gebraut mit Fingertang und Weizen. Hopfen: Columbus, Saaz, Huell Melon und Mit nur (bei Systembolaget kaufen)

5,2% Amber Ale. Gemacht mit Gagelstrauch (Myrica Gale), Blasen- und Fingertang. Hopfen: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo und Nelson Sauvin (Systembolaget Artikel: 31146)

5,2% En klassisk STOUT. Bryggs med tång, Blåmusselskal och Havssalt. Humle: East Kent Goldings och Northern Brewer Systembolagets artikelnummer: 39084

5.2%, was Ein fruchtiges pale Ale mit einem lagerkaraktär. Gemacht mit Blasentang. Hopfen: Mosaic, Nelson Sauvin, und Ella (Systembolaget Artikel: 50600)

6.2%, wie von Einer große INDIAN BROWN ALE (IBA). Gemacht mit Blasentang. Hopfen: Mosaic, Citra Nelson Sauvin und Pacific Gem (Systembolaget Artikel: 50023)

6.2%, wie die Klassischen INDIA PALE ALE (IPA), mit einer nautischen "twist". Gemacht mit Fingertang. Hopfen: Mosaic, Pacific Gem, Citra und Amarillo (Systembolaget Artikel: 80437)

3,5% Folkölsvarianten av vår Amber Ale, Julle. Bryggd med Pors, Blås- och Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo och Nelson Sauvin

3,5% Folkölsvarianten av vår klassiska INDIA PALE ALE (IPA), snIPA. Bryggd med Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Citra och Amarillo

4,5% für die Frische Pale Ale, gebraut mit Fingertang und Weizen. Hopfen: Columbus, Saaz, Huell Melon und Mit nur (bei Systembolaget kaufen)

5,2% Amber Ale. Gemacht mit Gagelstrauch (Myrica Gale), Blasen- und Fingertang. Hopfen: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo und Nelson Sauvin (Systembolaget Artikel: 31146)

5,2% En klassisk STOUT. Bryggs med tång, Blåmusselskal och Havssalt. Humle: East Kent Goldings och Northern Brewer Systembolagets artikelnummer: 39084

5.2%, was Ein fruchtiges pale Ale mit einem lagerkaraktär. Gemacht mit Blasentang. Hopfen: Mosaic, Nelson Sauvin, und Ella (Systembolaget Artikel: 50600)

6.2%, wie von Einer große INDIAN BROWN ALE (IBA). Gemacht mit Blasentang. Hopfen: Mosaic, Citra Nelson Sauvin und Pacific Gem (Systembolaget Artikel: 50023)

6.2%, wie die Klassischen INDIA PALE ALE (IPA), mit einer nautischen "twist". Gemacht mit Fingertang. Hopfen: Mosaic, Pacific Gem, Citra und Amarillo (Systembolaget Artikel: 80437)

Flaivy

Upptäck enklare inköp för din verksamhet! Flaivy erbjuder en smidig marknadsplats där butiker och restauranger kan beställa våra högkvalitativa produkter. Klicka på knappen nedan för att skapa ditt konto och dra nytta av fördelarna med en dedikerad inköpsupplevelse.

Vårt sortiment nära dig

Dyk in i vårt unika ölsortiment, där varje brygd är skapad med kärlek och noggrant utvalda havets ingredienser. Från svalkande ale till djärva stouts, vi kombinerar smak och kvalitet för en oförglömlig ölupplevelse. 

Lieferanten & Partner

de_DE_formalGerman