<p>Du är inte välkommen på denna hemsida ifall du är under 20 år gammal. Var vänlig att återkomma när du har åldern inne. </p>
Hej, får vi be om legitimation?

Den här webbplatsen innehåller information om alkohol. För att besöka den eller handla måste du ha fyllt 20 år.

Genom att gå in på denna sida godkänner du användarvillkoren och sekretesspolicyn.

SmögenBryggarn

Smögen Ale AB ist eine Brauerei in Smögen, die 2019 gegründet wurde. Die Brauerei ist eine lokale Initiative und setzt sich für eine lebendige Küstengemeinde und eine nachhaltige Meeresumwelt ein. In unserem Bier verwenden wir Produkte aus dem Meer, wie Algen, Muschelschalen und Meersalz.

SEHEN SIE UNSERE BIERE

Pale Ale

Pale Ale

Lager

Lager

Ale

Lager

Brown Ale

Porter & stout

Unser Sortiment in Ihrer Nähe

Tauchen Sie ein in unsere einzigartige Bierauswahl, bei der jedes Bier mit Liebe und sorgfältig ausgewählten Zutaten aus dem Meer kreiert wird. Von erfrischenden Ales bis hin zu kräftigen Stouts kombinieren wir Geschmack und Qualität für ein unvergessliches Biererlebnis. 

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Smögen Ale AB (publ), org. Nr 559186-1009, kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2024, kl 15.00. Stämman hålls i Smögen Ales lokaler på Smögen, med adress Kalvhällan 1.

Smögen Ale AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom att anmäla sig enligt den ordning som beskrivs nedan.

Anmälan och deltagande:

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 maj 2024 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 1 juni 2024 per mail till stamma@smogenbryggarn.se

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagna som aktieägare i Euroclear Sweden ABs framställning av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 31 maj 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 13 619 stycken. Det totala antalet röster är lika många.

Förslag till dagordning, årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.smogenbryggarn.se åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna mailas på begäran till aktieägare.

Bolaget har sitt säte på Smögen.

Smögen i maj 2024

Smögen Ale AB (publ)

Styrelsen

Flaivy

Entdecken Sie den einfacheren Einkauf für Ihr Unternehmen! Flaivy bietet einen flexiblen Marktplatz, auf dem Geschäfte und Restaurants unsere hochwertigen Produkte bestellen können. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um Ihr Konto zu erstellen und die Vorteile eines speziellen Einkaufserlebnisses zu genießen.

Lieferanten & Partner

de_DE_formalGerman