Lill-Julle

3,5% Folkölsvarianten av vår Amber Ale, Julle. Bryggd med Pors, Blås- och Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo och Nelson Sauvin (Finns lokalt i butiker och på restaurang)

Kategorier Öl

Lill-snIPA

3,5% Folkölsvarianten av vår klassiska INDIA PALE ALE (IPA), snIPA. Bryggd med Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Citra och Amarillo (Finns lokalt i butiker, på restaurang och tillgänglig via ICA)

Smögen 4,5a

4,5% Frisk Pale Ale bryggd med Fingertång och Vete. Humle: Columbus, Saaz, Huell Melon och Citra (endast lokalt på restaurang)

Julle

5,2% Amber Ale. Bryggd med Pors, Blås- och Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo och Nelson Sauvin (Systembolaget Artikel: 31146)

Svarta Malin

5,2% En klassisk STOUT. Bryggs med tång, Blåmusselskal och Havssalt. Humle: East Kent Goldings och Northern Brewer(åter i sortimentet hösten -21)

Hamnöl

5,2% En fruktig ljus Ale med lagerkaraktär. Bryggd med Blåstång. Humle: Mosaic, Nelson Sauvin och Ella (Systembolaget Artikel: 50600)

Halv Storm

6,2% En smakrik INDIAN BROWN ALE (IBA). Bryggd med Blåstång. Humle: Mosaic, Citra, Nelson Sauvin och Pacific Gem (Systembolaget Artikel: 50023)

snIPA

6,2% Klassisk INDIA PALE ALE (IPA) med en marin twist. Bryggd med Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Citra och Amarillo (Systembolaget Artikel: 80437)

ÅRSSTÄMMA I
SMÖGEN ALE AB (PUBL)


Aktieägarna i Smögen Ale AB (publ), org. Nr 559186-1009, kallas härmed till
årsstämma lördagen den 11:e juni 2022, kl 15.00. Stämman hålls i Renhavs
lokaler i Kungshamn på Ödegårdens Industriområde, med adress Ödegården 30.
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och finns
tillgänglig på bolagets webbplats www.smogenbryggarn.se


Rätt till deltagande
• Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
2 juni 2022, och
• Anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 2 juni 2022 skriftligen via
e-post till stamma@smogenbryggarn.se. Vid samma anmälan uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier.
Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå
genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för
att bli upptagna som aktieägare i framställning av aktieboken. Sådan registrering,
som kan vara tillfällig, måste vara verkställd innan den 2 juni 2022, vilket innebär
att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.


Smögen i maj 2021
Smögen Ale AB (publ)
Styrelsen